Effectiever communiceren in de bouwsector
 • slide3

  Praktijkgebieden:

  Arbeidsrecht, Contractenrecht, Huurrecht, Mediation, Omgevingsrecht, Onderwijsrecht, Overheid en Vastgoed.

 • slide2

  Praktijkgebieden:

  Arbeidsrecht, Contractenrecht, Huurrecht, Mediation, Omgevingsrecht, Onderwijsrecht, Overheid en Vastgoed.

 • Slidenew

  Praktijkgebieden:

  Arbeidsrecht, Contractenrecht, Huurrecht, Mediation, Omgevingsrecht, Onderwijsrecht, Overheid en Vastgoed.

Advocaten met aandacht

2BW Advocaten is een kantoor met een beperkte omvang. Een bewuste keuze van vooraanstaande advocaten met jarenlange ervaring binnen grote kantoren. Met kennis en kunde van een hoog niveau. Onze specialismen lopen uiteen van huurrecht, overheid & vastgoed en omgevingsrecht, tot arbeidsrecht, onderwijsrecht, gezondheidsrecht en zakelijke mediation. Wij richten ons op de belangen van grote en middelgrote bedrijven, financiële dienstverleners, overheden, (onderwijs)instellingen, horeca-ondernemingen en maatschappelijke organisaties.

Wij zijn advocaten die bewust kiezen voor een persoonlijke aanpak met oprechtheid van handelen. Grondig, vlijmscherp en invoelend. We verdiepen ons met hart en ziel in ons vak en in u. Zo zijn we als klein kantoor van grotere betekenis. Wij zijn advocaten met aandacht.

 

 

                                                 

   

Advocaten met aandacht

2BW is de afkorting van de namen van de toenmalige oprichters van ons advocatenkantoor. Daarnaast staat de naam voor één van de vakgebieden van het kantoor, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dat met name op de ondernemer gericht is, net als 2BW Advocaten.

Grondig

De specialistische kennis en kunde van 2BW Advocaten meet zich makkelijk met die van grote kantoren. Elk van ons heeft toegespitste, diepgaande vakkennis en jarenlange ervaring. Juist als 'boutique' kantoor verdiepen we ons daarnaast ook grondig in u en uw organisatie. Zo komen we samen tot een beter resultaat.

Vlijmscherp

Onze kennis en kunde slijpen we voortdurend aan elkaar, aan de actualiteit en aan u. Dat maakt ons vlijmscherp. In analyseren, formuleren en communiceren. Daarmee komen we snel tot de kern van de zaak en werken we resultaatgericht. Dat bespaart u tijd en geld.

Invoelend

Naast grondig en zeer scherp zijn we invoelend. We begrijpen uw belang en andere belangen die spelen. We zien de behoeften en gevoelens. Dat maakt ons ervaren onderhandelaars en betrokken bemiddelaars. We weten partijen bij elkaar te brengen. En lossen conflicten snel en succesvol op.

Persoonlijk

We geloven in persoonlijke aandacht. Oprechte interesse. Daarom heeft u bij ons altijd contact met een vaste advocaat. Een specialist die weet wat er speelt, uw belangen echt ter harte neemt en doet waar uw situatie om vraagt. Een advocaat die ook na een zaak aandacht voor u heeft.

Met hart en ziel

Bij 2BW Advocaten proeft u de sfeer van een klein kantoor. Korte lijnen en altijd bereikbaar. No-nonsense, vol energie en met een frisse blik. In die sfeer doen we ons werk met hart en ziel. En met ontzettend veel plezier. Omdat we persoonlijk betrokken zijn bij u en uw belangen. We kunnen en willen ook niet anders. Want wij zijn advocaten met aandacht.

Maatschappelijke aandacht

De aandacht van 2BW Advocaten gaat niet alleen uit naar u en uw belangen. We hebben ook oog voor het grotere geheel: de maatschappij. Daarom ondersteunen we actief initiatieven die we een warm hart toedragen. Voor zaken met een maatschappelijk belang zetten we bijvoorbeeld onze expertise in tegen een gereduceerd tarief.

Onze advocaten

Ruud

Ruud de Quay

"Wie niets meer voelt moet maar weer eens horen" (Lucebert)

Ruud de Quay studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit de algemene vermogens- en ondernemingsrechtelijke praktijk ontwikkelde hij zich tot specialist arbeidsrecht. In 2001 werd Ruud vennoot bij Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen. Hij volgde de PAO Grotius Arbeidsrecht en is ook opgeleid tot NMI mediator. In 2011 koos Ruud met z’n overstap naar 2BW Advocaten bewust voor een klein kantoor.

ZZP-ers, onderwijs en gezondheid

Ruud beschikt over ruime ervaring in klassieke ontslagconflicten, adviseert ondernemingen op het gebied van Medezeggenschap en CAO-vragen. Ruud beschikt over veel kennis op het terrein van Flexibele Arbeidsverhoudingen (ZZP-ers) en andere rechtsfiguren die overlap hebben met het arbeidsrecht. Bovendien treedt hij op als mediator in arbeidsrechtelijke geschillen. In de afgelopen jaren is Ruud ook actief in de sectoren onderwijs en gezondheid.

Diverse nevenfuncties

Zijn juridische kennis en brede, oprechte culturele en maatschappelijke belangstelling komen mooi samen in diverse onbetaalde nevenfuncties. Thans is hij onder meer secretaris van het landelijke College voor Geschillen, Beroeps- en Klachtzaken van het Nederlands Rode Kruis en de Lucebertstichting.

Ruud is lid van de arbeidsrechtelijke specialisatieverenigingen VAAN en de VAARA, waar hij tot voor kort als bestuurder de portefeuille Opleidingen beheerde. Ook is hij aangesloten bij de VORN/VARO, de specialisatievereniging voor onderwijsrecht advocaten.

Ruud is getrouwd met Petey en vader van zoon Rutger en dochter Maia. In zijn vrije tijd mag Ruud graag lezen (“Alles wat los en vast zit; van vakliteratuur tot en met 16e eeuwse Spaanse mystici”), hardlopen (“Dit jaar hopelijk weer de Zevenheuvelenloop”). Ook golf (“handicap 54”) heeft zijn interesse. Zijn passie voor jazzmuziek (‘‘van Louis Armstrong tot de avant-garde’’) komt tot uiting in de columns die hij verzorgt voor boekhandel Roelants.

Dammingh

Jaap Dammingh

“Volharding Doet Zegevieren”

Jaap Dammingh is een specialist op het gebied van zowel het vastgoedrecht als het contractenrecht in het algemeen. Jaap is als adviseur verbonden aan 2BW Advocaten.

Hij is (begin jaren negentig) als advocaat in Nijmegen begonnen. Na een aantal jaren is hij overgestapt naar de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2002 promoveerde Jaap op een proefschrift met de titel ‘Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van onroerende zaken’. Hij heeft daarnaast in de loop der jaren veel artikelen geschreven over de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. Een lijst van zijn kernpublicaties treft u hieronder aan.

In de jaren na 2002 was Jaap werkzaam in de advocatuur en ook aan de universiteit, en daarnaast was hij geregeld bij arbitrages betrokken (via het Nederlands Arbitrage Instituut). Sinds september 2016 combineert Jaap zijn werk bij 2BW Advocaten met de functie van hoofddocent Burgerlijk (proces)recht aan de Radboud Universiteit, waar hij huurrecht, contractenrecht, burgerlijk procesrecht en mediation doceert. Jaap verzorgt zeer regelmatig cursussen voor advocaten, rechters, makelaars en juristen bij de overheid over met name de koop en verkoop van onroerende zaken, de rechtspositie van de makelaar, huurrecht en actualiteiten contractenrecht.

U kunt bij Jaap terecht als er een koopcontract of huurcontract moet worden opgesteld (of gecontroleerd). Ondernemingen en ook non-profit organisaties maken vaak gebruik van algemene voorwaarden. Het is gewenst de algemene voorwaarden eens in de zoveel tijd te ‘updaten’ in verband met nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook voor het opstellen of updaten van uw algemene voorwaarden kunt u bij Jaap terecht. Hij kan u ook bijstaan (als advocaat in een procedure of als gemachtigde in een arbitrage) in geschillen over koop, huur, aansprakelijkheid van de makelaar en de uitvoering van overeenkomsten in het algemeen.

Het spreekt eigenlijk voor zich, maar Jaap hecht waarde aan een heldere en directe communicatie met zijn cliënt (en anderen), in die zin dat de wensen en mogelijkheden over en weer duidelijk worden uitgesproken. Uiteraard staat het belang van de cliënt voorop: het doel is om voor ieder probleem een oplossing te vinden – op een efficiënte wijze en tegen de laagst mogelijke kosten – die de cliënt tevreden stelt.

Mocht u een vraag (of geschil) op het gebied van het vastgoedrecht hebben of meer in het algemeen over het contractenrecht, dan kunt u altijd met Jaap contact opnemen en uw vraag vrijblijvend aan hem voorleggen. Hij kan dan vervolgens aangeven wat hij voor u kan betekenen.

Buiten werktijd is Jaap vooral een sportliefhebber: de tijd die overblijft naast werk en gezin, brengt hij grotendeels op het sportveld door.

Delissen

Conny Delissen-Buijnsters

"Resultaat telt"

Conny is gespecialiseerd in het Omgevingsrecht ( ruimtelijke ordening/milieu) en het bestuursrecht (advisering en juridische bijstand bij geschillen voor of tegen overheden)Conny treedt regelmatig op voor projectontwikkelaars en bouwers in zaken waar de overheid bij betrokken is. In september 2015 is Conny Delissen-Buijnsters gestart bij 2BW Advocaten. Na ruim 20 jaren als advocaat-partner werkzaam te zijn geweest bij CMS Advocaten, een grote – internationale - speler, vindt Conny haar uitdaging nu bij 2BW Advocaten.

Ruime ervaring

Conny benut haar ruime ervaring met uiteenlopende overheidsgerelateerde zaken als bestuursrecht, omgevingsrecht/milieurecht en vastgoedrecht ten volle voor haar cliënten. Dat doet zij ook op projectbasis en altijd resultaatgericht.
Zij is, met oog voor politieke belangen, een ervaren sparring-partner voor diverse bestuursorganen. Met deze ervaring in de overheidspraktijk kunnen ook commerciële cliënten en de semipublieke sector hun voordeel doen.

Diverse nevenfuncties

Zij is lid van diverse specialisatie-verenigingen:

 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Bestuursrecht
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten
 • Vereniging voor Milieurecht

Conny heeft onder meer jarenlange ervaring:

 • als voorzitter en lid van diverse gemeentelijke bezwarencommissies
 • als docent op haar rechtsgebied bij Geoplan
 • met maatschappelijke bestuursfuncties bij o.a. de Vrijwilligerscentrale, bij de Nederlands Maatschappij voor Nijverheid en Handel, bij de regionale ondernemerssociëteit KAN
 • als lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten Gelderland en (plv) lid College van Afgevaardigden

Conny is getrouwd met Frank. Hun 2 studerende dochters zijn haar lust en haar leven.
Verder zou je haar kunnen aantreffen op de racefiets, op de tennisbaan en op de skipiste. Altijd gefocust!

Veenhoff

Ciska Veenhoff

"Mijn cliënten hun zorgen uit handen nemen"

Ciska Veenhoff is specialist op het gebied van arbeisrecht en onderwijsrecht.

Ciska heeft veel ervaring in de onderwijssector. Ze is  jarenlang bestuurder van een basisschool, secretaris van een Commissie van Beroep in het onderwijs, en treedt incidenteel op als voorzitter van een Commissie van Beroep voor de examens in het voortgezet onderwijs en als griffier voor het College van Beroep voor de Examens van een Hogeschool. Als advocaat adviseert ze schoolbesturen, onderwijspersoneel, studenten en ouders. Dat kan gaan over de toelating en verwijdering van leerlingen, conflicten tussen ouders en een school, bindend studieadviezen van hogescholen en universiteiten, examenfraude en over rechtspositionele zaken. Ciska begrijpt de bijzondere dynamiek van het onderwijs.

Naast het onderwijsrecht is Ciska gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waarbij ze zowel werkgevers als werknemers bijstaat. Ze adviseert over alle onderdelen van het arbeidsrecht. Speciale kennis heeft Ciska van de horeca-sector, waar ze een groot aantal ondernemers tot haar vaste cliënten mag rekenen. Dankzij haar toetreding per 1 januari 2017 tot 2BW advocaten kan ze haar cliënten bijstaan met een team van advocaten in verschillende rechtsgebieden.

Bij haar advisering streeft Ciska naar praktische adviezen en vermijdt ze ingewikkelde juridische uiteenzettingen. Ze hecht aan een open en informele relatie met haar cliënten. Het geeft haar voldoening als cliënten na een gesprek opgelucht ademhalen omdat ze zien dat ze hen kan helpen.

 

Ciska is lid van de vereniging van arbeidsrechtadvocaten in Oost-Nederland (VAARA), van de Vereniging van Arbeidsrecht en van het Nijmeegs Juridisch Genootschap. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van de Gelderse Stichting voor Beheer en Bewind van meerderjarigen (GSBB) en is ze bestuurder van Stichting Vrienden van de Klokkenberg.

In haar vrije tijd kookt Ciska graag en is ze geïnteresseerd in culinaire ontwikkelingen. Daarnaast houdt ze van reizen (van stedentrips tot verre reizen en bezoekjes aan wijngebieden in Duitsland) en geniet ze van de prachtige omgeving van Nijmegen tijdens een wandeling. Ze luistert graag naar muziek, zowel thuis als tijdens concerten. Het allerliefst brengt ze tijd door met haar geliefde en haar zoons.

Diepgaande kennis en jarenlange ervaring

2BW Advocaten heeft alle expertise die u zoekt. Onze specialismen zijn: huurrecht, contractenrecht, overheid & vastgoed, arbeidsrecht, onderwijsrecht, gezondheidsrecht, omgevingsrecht en mediation. Elk van deze rechtsgebieden heeft onze onverdeelde aandacht. Bij de specialisten van 2BW vindt u actuele kennis, ruime ervaring en een persoonlijke aanpak.

 

Wat

Arbeidsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Mediation

Omgevingsrecht

Onderwijsrecht

Overheid en Vastgoed

Voor wie

Horeca

Ondernemers

Overheden

Particulieren

Onderwijs

Zorginstellingen

ZZP-ers

Maaike Bomers | Vastgoed/huur

"De aanhouder wint"

Maaike Bomers is specialist op het gebied van het civiele vastgoedrecht en het huurrecht.

Zij is ruim twintig jaar advocaat en richtte in 2007 2BW Advocaten op. Zij adviseert marktpartijen, zorginstellingen, woningcorporaties en overheden en begeleidt hen bij het opstellen van vastgoedcontracten, het huurrecht in het bijzonder. Onder de marktpartijen voor wie Maaike optreedt, bevinden zich onder meer diverse internationale ondernemingen, beleggers en retailbedrijven. Maaike is daarnaast een ervaren procesadvocaat. Zij staat voor een goede analyse en strategie, scherpe communicatie en een praktische aanpak. Zij gaat voor haar cliënten door het vuur.

Maaike is lid van de specialisten Vereniging van Huurrecht Advocaten. Zij is gastdocent bij de mastervakken Rechtspracticum en Huurrecht aan de Radboud Universiteit en doceert het vak Huurrecht voor de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook wordt zij regelmatig gevraagd als spreker/docent voor seminars en cursussen.

Maaike is getrouwd en heeft drie kinderen. Zij heeft een positieve instelling en houdt van de Italiaanse cultuur, koken, hardlopen en goede films.

Bomers

Eurlings

Maarten Eurlings | Vastgoed/overheid

"De deugd krijgt vaak de schuld van wat de ondeugd misdreven heeft" (Ovidius)

Na een succesvolle afronding van de opleiding Bestuurskunde in 2002, studeerde Maarten Eurlings een jaar later af in het onroerend zakenrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voordat Maarten de overstap naar de advocatuur maakte, was hij ruim negen jaar als praktijkjurist werkzaam bij een commercieel adviesbureau, de overheid en uiteindelijk als zelfstandig juridisch adviseur. Naast advocaat is hij tegenwoordig auteur voor een grote juridische uitgever, schrijft hij voor vaktijdschriften en geeft hij presentaties en cursussen over diverse juridische onderwerpen.

Als advocaat houdt Maarten zich vooral bezig met zaken met betrekking tot de overheid, vastgoed en omgevingsrecht. Door zijn diepgaande juridische kennis in combinatie met een brede praktijkervaring is hij een oplossingsgerichte adviseur en sparringpartner en waar nodig een kundige procesvertegenwoordiger. Ten slotte beschikt Maarten over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Ruud de Quay | Arbeidsrecht

"Wie niets meer voelt moet maar weer eens horen" (Lucebert)

Ruud de Quay studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit de algemene vermogens- en ondernemingsrechtelijke praktijk ontwikkelde hij zich tot specialist arbeidsrecht. In 2001 werd Ruud vennoot bij Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen. Hij volgde de PAO Grotius Arbeidsrecht en is ook opgeleid tot NMI mediator. In 2011 koos Ruud met z’n overstap naar 2BW Advocaten bewust voor een klein kantoor.

ZZP-ers, onderwijs en gezondheid

Ruud beschikt over ruime ervaring in klassieke ontslagconflicten, adviseert ondernemingen op het gebied van Medezeggenschap en CAO-vragen. Ruud beschikt over veel kennis op het terrein van Flexibele Arbeidsverhoudingen (ZZP-ers) en andere rechtsfiguren die overlap hebben met het arbeidsrecht. Bovendien treedt hij op als mediator in arbeidsrechtelijke geschillen. In de afgelopen jaren is Ruud ook actief in de sectoren onderwijs en gezondheid.

Diverse nevenfuncties

Zijn juridische kennis en brede, oprechte culturele en maatschappelijke belangstelling komen mooi samen in diverse onbetaalde nevenfuncties. Thans is hij onder meer secretaris van het landelijke College voor Geschillen, Beroeps- en Klachtzaken van het Nederlands Rode Kruis en de Lucebertstichting.

Ruud is lid van de arbeidsrechtelijke specialisatieverenigingen VAAN en de VAARA, waar hij tot voor kort als bestuurder de portefeuille Opleidingen beheerde. Ook is hij aangesloten bij de VORN/VARO, de specialisatievereniging voor onderwijsrecht advocaten.

Ruud is getrouwd met Petey en vader van zoon Rutger en dochter Maia. In zijn vrije tijd mag Ruud graag lezen (“Alles wat los en vast zit; van vakliteratuur tot en met 16e eeuwse Spaanse mystici”), hardlopen (“Dit jaar hopelijk weer de Zevenheuvelenloop”). Ook golf (“handicap 54”) heeft zijn interesse. Zijn passie voor jazzmuziek (‘‘van Louis Armstrong tot de avant-garde’’) komt tot uiting in de columns die hij verzorgt voor boekhandel Roelants.

Ruud

Dammingh

Jaap Dammingh | Vastgoed/overheid

“Volharding Doet Zegevieren”

Jaap Dammingh is een specialist op het gebied van zowel het vastgoedrecht als het contractenrecht in het algemeen. Jaap is als adviseur verbonden aan 2BW Advocaten.

Hij is (begin jaren negentig) als advocaat in Nijmegen begonnen. Na een aantal jaren is hij overgestapt naar de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2002 promoveerde Jaap op een proefschrift met de titel ‘Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van onroerende zaken’. Hij heeft daarnaast in de loop der jaren veel artikelen geschreven over de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. Een lijst van zijn kernpublicaties treft u hieronder aan.

In de jaren na 2002 was Jaap werkzaam in de advocatuur en ook aan de universiteit, en daarnaast was hij geregeld bij arbitrages betrokken (via het Nederlands Arbitrage Instituut). Sinds september 2016 combineert Jaap zijn werk bij 2BW Advocaten met de functie van hoofddocent Burgerlijk (proces)recht aan de Radboud Universiteit, waar hij huurrecht, contractenrecht, burgerlijk procesrecht en mediation doceert. Jaap verzorgt zeer regelmatig cursussen voor advocaten, rechters, makelaars en juristen bij de overheid over met name de koop en verkoop van onroerende zaken, de rechtspositie van de makelaar, huurrecht en actualiteiten contractenrecht.

U kunt bij Jaap terecht als er een koopcontract of huurcontract moet worden opgesteld (of gecontroleerd). Ondernemingen en ook non-profit organisaties maken vaak gebruik van algemene voorwaarden. Het is gewenst de algemene voorwaarden eens in de zoveel tijd te ‘updaten’ in verband met nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook voor het opstellen of updaten van uw algemene voorwaarden kunt u bij Jaap terecht. Hij kan u ook bijstaan (als advocaat in een procedure of als gemachtigde in een arbitrage) in geschillen over koop, huur, aansprakelijkheid van de makelaar en de uitvoering van overeenkomsten in het algemeen.

Het spreekt eigenlijk voor zich, maar Jaap hecht waarde aan een heldere en directe communicatie met zijn cliënt (en anderen), in die zin dat de wensen en mogelijkheden over en weer duidelijk worden uitgesproken. Uiteraard staat het belang van de cliënt voorop: het doel is om voor ieder probleem een oplossing te vinden – op een efficiënte wijze en tegen de laagst mogelijke kosten – die de cliënt tevreden stelt.

Mocht u een vraag (of geschil) op het gebied van het vastgoedrecht hebben of meer in het algemeen over het contractenrecht, dan kunt u altijd met Jaap contact opnemen en uw vraag vrijblijvend aan hem voorleggen. Hij kan dan vervolgens aangeven wat hij voor u kan betekenen.

Buiten werktijd is Jaap vooral een sportliefhebber: de tijd die overblijft naast werk en gezin, brengt hij grotendeels op het sportveld door.

Conny Delissen-Buijnsters | Omgevingsrecht/bestuursrecht

"Resultaat telt"

Conny is gespecialiseerd in het Omgevingsrecht ( ruimtelijke ordening/milieu) en het bestuursrecht (advisering en juridische bijstand bij geschillen voor of tegen overheden)Conny treedt regelmatig op voor projectontwikkelaars en bouwers in zaken waar de overheid bij betrokken is. In september 2015 is Conny Delissen-Buijnsters gestart bij 2BW Advocaten. Na ruim 20 jaren als advocaat-partner werkzaam te zijn geweest bij CMS Advocaten, een grote – internationale - speler, vindt Conny haar uitdaging nu bij 2BW Advocaten.

Ruime ervaring

Conny benut haar ruime ervaring met uiteenlopende overheidsgerelateerde zaken als bestuursrecht, omgevingsrecht/milieurecht en vastgoedrecht ten volle voor haar cliënten. Dat doet zij ook op projectbasis en altijd resultaatgericht.
Zij is, met oog voor politieke belangen, een ervaren sparring-partner voor diverse bestuursorganen. Met deze ervaring in de overheidspraktijk kunnen ook commerciële cliënten en de semipublieke sector hun voordeel doen.

Diverse nevenfuncties

Zij is lid van diverse specialisatie-verenigingen:

 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Bestuursrecht
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten
 • Vereniging voor Milieurecht

Conny heeft onder meer jarenlange ervaring:

 • als voorzitter en lid van diverse gemeentelijke bezwarencommissies
 • als docent op haar rechtsgebied bij Geoplan
 • met maatschappelijke bestuursfuncties bij o.a. de Vrijwilligerscentrale, bij de Nederlands Maatschappij voor Nijverheid en Handel, bij de regionale ondernemerssociëteit KAN
 • als lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten Gelderland en (plv) lid College van Afgevaardigden

Conny is getrouwd met Frank. Hun 2 studerende dochters zijn haar lust en haar leven.
Verder zou je haar kunnen aantreffen op de racefiets, op de tennisbaan en op de skipiste. Altijd gefocust!

Delissen

Veenhoff

Ciska Veenhoff | Arbeidsrecht/onderwijsrecht

“Mijn cliënten hun zorgen uit handen nemen”

Ciska Veenhoff is specialist op het gebied van arbeisrecht en onderwijsrecht.

Ciska studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In 1995 start ze als advocaat bij Poelmann van den Broek advocaten in Nijmegen. In 2010 kiest ze voor een eigen praktijk in het arbeids- en onderwijsrecht. In januari 2017 sluit ze zij zich aan bij 2BW advocaten.

Ciska heeft veel ervaring in de onderwijssector. Ze is  jarenlang bestuurder van een basisschool, secretaris van een Commissie van Beroep in het onderwijs, en treedt incidenteel op als voorzitter van een Commissie van Beroep voor de examens in het voortgezet onderwijs en als griffier voor het College van Beroep voor de Examens van een Hogeschool. Als advocaat adviseert ze schoolbesturen, onderwijspersoneel, studenten en ouders. Dat kan gaan over de toelating en verwijdering van leerlingen, conflicten tussen ouders en een school, bindend studieadviezen van hogescholen en universiteiten, examenfraude en over rechtspositionele zaken. Ciska begrijpt de bijzondere dynamiek van het onderwijs.

Naast het onderwijsrecht is Ciska gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waarbij ze zowel werkgevers als werknemers bijstaat. Ze adviseert over alle onderdelen van het arbeidsrecht. Speciale kennis heeft Ciska van de horeca-sector, waar ze een groot aantal ondernemers tot haar vaste cliënten mag rekenen. Dankzij haar toetreding per 1 januari 2017 tot 2BW advocaten kan ze haar cliënten bijstaan met een team van advocaten in verschillende rechtsgebieden.

Bij haar advisering streeft Ciska naar praktische adviezen en vermijdt ze ingewikkelde juridische uiteenzettingen. Ze hecht aan een open en informele relatie met haar cliënten. Het geeft haar voldoening als cliënten na een gesprek opgelucht ademhalen omdat ze zien dat ze hen kan helpen.

 

Ciska is lid van de vereniging van arbeidsrechtadvocaten in Oost-Nederland (VAARA), van de Vereniging van Arbeidsrecht en van het Nijmeegs Juridisch Genootschap. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van de Gelderse Stichting voor Beheer en Bewind van meerderjarigen (GSBB) en is ze bestuurder van Stichting Vrienden van de Klokkenberg.

In haar vrije tijd kookt Ciska graag en is ze geïnteresseerd in culinaire ontwikkelingen. Daarnaast houdt ze van reizen (van stedentrips tot verre reizen en bezoekjes aan wijngebieden in Duitsland) en geniet ze van de prachtige omgeving van Nijmegen tijdens een wandeling. Ze luistert graag naar muziek, zowel thuis als tijdens concerten. Het allerliefst brengt ze tijd door met haar geliefde en haar zoons.

Contact

2BW Advocaten
Canisiussingel 26E
6511 TJ  Nijmegen
   
Tel: 024 – 684 48 86
Fax:  024 – 684 38 70 
   
   
Routebeschrijving vanaf de Waalbrug:
Na de waalbrug gaat u direct na de tweede stoplichten rechtsaf de parallelweg op. Dit is al de Canisiussingel. Ons kantoor bevindt zich op nummer 26 (3e etage, lift aanwezig).

Routebeschrijving vanaf Rotonde Keizer Karel:
Vanaf het Keizer Karel plein neemt u de afslag Oranjesingel (tussen Concertgebouw De Vereniging en de Rabobank). Op de Oranjesingel gaat u de eerste mogelijkheid links (Van der Brugghenstraat). Vervolgens neemt u de tweede straat rechts (Derde Walstraat). Aan het eind van de straat gaat u rechtsaf (St Jorisstraat). Bij de tweede stoplichten gaat u rechts de Canisiussingel op. U rijdt meteen rechts de parallelweg op (dit is ook de Canisiussingel). Ons kantoor bevindt zich op nummer 26 (3e etage, lift aanwezig).

Klachtenregeling
2BW Advocaten hanteert algemene voorwaarden en heeft een kantoorklachtenregeling. Op het gebruik van deze website is een disclaimer van toepassing. Klik hierna voor het raadplegen van de algemene voorwaarden, de kantoorklachtenregeling en de disclaimer." Onder de onderstreepte woorden moet vervolgens de bijbehorende tekst afzonderlijk staan.

 

Maaike Bomers
bomers@2bwadvocaten.nl
06 12 67 11 91

Jaap Dammingh
dammingh@2bwadvocaten.nl
06 38 52 98 08

Conny Delissen
delissen-buijnsters@2bwadvocaten.nl
06 51 18 76 66

 

Ruud de Quay
dequay@2bwadvocaten.nl
06 10 30 06 90

Ciska Veenhoff
veenhoff@2bwadvocaten.nl
06 53 85 49 54

Maarten Eurlings
eurlings@2bwadvocaten.nl
06 44 55 32 61